شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
سبحان.
خانم منصوري از برو بچه هاي پارسي بلاگ هستن عايا؟؟.. نقطه.. :)
قبلا نبودم ولي الان هستم
عالي
3-اجتماعي
به به
سبحان.
عهه؟!.. پس از بروبچه هاي همينجايين !.. :) تابلوتون خوشکله بانو.. از آدماي هنر مند خوشم مياد.. دنياي خاصي دارن..
Harley Quinn
واي اين ديگه اخرشه
ممنون از همه بابت نظرات زيباتون
ساعت دماسنج
ماه نگار- گالري هنر
رتبه 0
0 برگزیده
482 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
ماه نگار- گالري هنر عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top