ساعت دماسنج

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 
اين نگارگر توانمند اگر هميشه در راه دين بنگارد، خدا مي داند چه جايي براي خود در نزد خدا فراهم مي کند

پاسخ

لطف داريد جناب حق جو